Header image

Navn på sesongkortsetet

Evenemangsinformation

Illustrasjonsfoto.

Få setet merket med ditt navn

Ved å overføre ditt sesongkort fra 2020 til 2021 kan du bestille merking av setet med ditt navn.

For å overføre ditt sesongkort til 2021, trenger du ikke å gjøre noen ting.

Restriktioner

Setet vil være merket med ditt navn så lenge du har et sesongkort knyttet til det setet. Du kan maks bruke 25 tegn. Oppgis flere tegn vil navnet bli forkortet. Dette tilbudet gjelder privatmarkedet.